SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
2.7.2019
Zmluva o pripojení – VSD a.s Košice
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o pripojení – VSD a.s Košice
Predmet Zmluva o pripojení – VSD a.s Košice
Cena V zmluve
Dátum zverejnenia 2.7.2019
Poznámka Príloha: https://drive.google.com/file/d/0B9Nbzk4cKxZHUVdUSG15NC1kZjlXTzloRVBNbjlVbzB5QmlB/view?usp=sharing
11.6.2019
Zmluva o grantovom účte – Prima Banka Slovensko a.s.
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o grantovom účte – Prima Banka Slovensko a.s.
Predmet Zmluva o grantovom účte – Prima Banka Slovensko a.s.
Cena V zmluve
Dátum zverejnenia 11.6.2019
Poznámka Príloha: https://drive.google.com/file/d/0B9Nbzk4cKxZHVVhDS0dfcW1wd3ozQnpsbFBYTDZUVG50UnFR/view?usp=sharing
10.6.2019
Dohoda o vykonaní praktického vyučovania v MŠ – SSOŠP EBG Humenné
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dohoda o vykonaní praktického vyučovania v MŠ – SSOŠP EBG Humenné
Predmet Dohoda o vykonaní praktického vyučovania v MŠ – SSOŠP EBG Humenné
Cena V zmluve
Dátum zverejnenia 10.6.2019
Poznámka Príloha: https://drive.google.com/file/d/0B9Nbzk4cKxZHWnZWbExjd0xZZWRfV2U0RlhNZFNCSDFVY1ZZ/view?usp=sharing
2.5.2019
Mandátna zmluva 8/2019 – BOZP – B&B PZS s.r.o. Lieskovec
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Mandátna zmluva 8/2019 – BOZP – B&B PZS s.r.o. Lieskovec
Predmet Mandátna zmluva 8/2019 – BOZP – B&B PZS s.r.o. Lieskovec
Cena 90,-€
Dátum zverejnenia 2.5.2019
Poznámka Príloha: https://drive.google.com/file/d/0B9Nbzk4cKxZHSEkyeVQ1VDF4SV9OMHBEWnNFcWozTTdCdzBz/view?usp=sharing
26.4.2019
Poistná zmluva – poistenie majetku a zodpovednosti – Kooperatíva Poisťovňa a.s. Bratislava
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Poistná zmluva – poistenie majetku a zodpovednosti – Kooperatíva Poisťovňa a.s. Bratislava
Predmet Poistná zmluva – poistenie majetku a zodpovednosti – Kooperatíva Poisťovňa a.s. Bratislava
Cena V zmluve
Dátum zverejnenia 26.4.2019
Poznámka Príloha: https://drive.google.com/file/d/0B9Nbzk4cKxZHbHdvSFBwYmNMaF9xOVNZeWVfY3htTm1LLTRZ/view?usp=sharing
5.3.2019
Dodatok 2 k zmluve o zabezpečení systému tr. zberu, NATUR-PACK a.s. Bratislava
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dodatok 2 k zmluve o zabezpečení systému tr. zberu, NATUR-PACK a.s. Bratislava
Predmet Dodatok 2 k zmluve o zabezpečení systému tr. zberu, NATUR-PACK a.s. Bratislava
Cena V zmluve
Dátum zverejnenia 5.3.2019
Poznámka Príloha: https://drive.google.com/file/d/0B9Nbzk4cKxZHaGE0bDM3NlNOc2VZUzRJbmp3VWluZ2VKYmZV/view?usp=sharing
18.1.2019
Dohoda o ukončení platnosti zmluvy – 1/2018, Radoslav Sivák – Radek
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dohoda o ukončení platnosti zmluvy – 1/2018, Radoslav Sivák – Radek
Predmet Dohoda o ukončení platnosti zmluvy – 1/2018, Radoslav Sivák – Radek
Cena Ukončenie platnosti
Dátum zverejnenia 18.1.2019
Poznámka Príloha: https://drive.google.com/file/d/0B9Nbzk4cKxZHY1lZWnVTY2lfZXNXYzAwaEgxVWRzblMwR1JB/view?usp=sharing
14.1.2019
Zmluva o kontrolnej činnosti – EKOTEC spol. s r.o. Bratislava
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o kontrolnej činnosti – EKOTEC spol. s r.o. Bratislava
Predmet Zmluva o kontrolnej činnosti – EKOTEC spol. s r.o. Bratislava
Cena 230,-€ bez DPH
Dátum zverejnenia 14.1.2019
Poznámka Príloha: https://drive.google.com/file/d/0B9Nbzk4cKxZHbWFGaXRVa0ZYSlIwUFhlLXg4SVhmS3N5Zlk0/view?usp=sharing
12.12.2018
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
Predmet Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
Cena V zmluve
Dátum zverejnenia 12.12.2018
Poznámka Príloha: https://drive.google.com/file/d/0B9Nbzk4cKxZHNktfTlllU3dRdEczTTRJaUxoQlczMVl2dzlB/view?usp=sharing
10.12.2018
Dodatok k zmluve o dielo a k zmluve o poskytnutí služieb – PP PROJEKT s.r.o. a BeeM SERVIS s.r.o.
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dodatok k zmluve o dielo a k zmluve o poskytnutí služieb – PP PROJEKT s.r.o. a BeeM SERVIS s.r.o.
Predmet Dodatok k zmluve o dielo a k zmluve o poskytnutí služieb – PP PROJEKT s.r.o. a BeeM SERVIS s.r.o.
Cena Zmena zml. strán
Dátum zverejnenia 10.12.2018
Poznámka Príloha: https://drive.google.com/file/d/0B9Nbzk4cKxZHX1dvc2RTWFJpdUhPY19PN2I3aWZsT1l1ZkZz/view?usp=sharing
27.11.2018
Zmluva o dielo – Radoslav Sivák – RADEK
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o dielo – Radoslav Sivák – RADEK
Predmet Zmluva o dielo – Radoslav Sivák – RADEK
Cena 15 020,-€ s DPH
Dátum zverejnenia 27.11.2018
Poznámka Príloha: https://drive.google.com/file/d/0B9Nbzk4cKxZHSTM0TkxSMEtraFIxZXhSV1Qtek1XNkYzM3Nj/view?usp=sharing
12.11.2018
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo – UNIBAU
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dodatok č. 1 k zmluve o dielo – UNIBAU
Predmet Dodatok č. 1 k zmluve o dielo – UNIBAU
Cena V zmluve
Dátum zverejnenia 12.11.2018
Poznámka Príloha: https://drive.google.com/file/d/0B9Nbzk4cKxZHMzFsY2QwVkROQjBpQVFxQVhWczQwSThpM21V/view?usp=sharing
7.11.2018
Dodatok 1 k zmluve o dodávke plynu – SPP
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dodatok 1 k zmluve o dodávke plynu – SPP
Predmet Dodatok 1 k zmluve o dodávke plynu – SPP
Cena V zmluve
Dátum zverejnenia 7.11.2018
Poznámka Príloha: https://drive.google.com/file/d/0B9Nbzk4cKxZHME5JWkMwLU8xWkJGdzMxeWVrNl8yeHlfSERN/view?usp=sharing
6.9.2018
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania
Predmet Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania
Cena V zmluve
Dátum zverejnenia 6.9.2018
Poznámka Príloha: https://drive.google.com/file/d/0B9Nbzk4cKxZHOWo3Uk5zN01fWFY4R2RfWWxDM08wVnNPengw/view?usp=sharing
25.7.2018
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb – Ing. Anna Mamajová
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o poskytnutí audítorských služieb – Ing. Anna Mamajová
Predmet Zmluva o poskytnutí audítorských služieb – Ing. Anna Mamajová
Cena 720,-€
Dátum zverejnenia 25.7.2018
Poznámka Príloha: https://drive.google.com/file/d/0B9Nbzk4cKxZHc093MFZDS1RoN0oyaDBPQWtoaTBraXJlckN3/view?usp=sharing
24.7.2018
Zmluva o dotácii – Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice – Úrad PSK
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o dotácii – Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice – Úrad PSK
Predmet Zmluva o dotácii – Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice – Úrad PSK
Cena 500,-€
Dátum zverejnenia 24.7.2018
Poznámka Príloha: https://drive.google.com/file/d/0B9Nbzk4cKxZHRlNUelQzUTlzMmlQOFdxN2VUNXkxQy1OdDJj/view?usp=sharing
18.7.2018
Zmluva o municipálnom úvere – Prima Banka
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o municipálnom úvere – Prima Banka
Predmet Zmluva o municipálnom úvere – Prima Banka
Cena 43 721,57€
Dátum zverejnenia 18.7.2018
Poznámka Príloha: https://drive.google.com/file/d/0B9Nbzk4cKxZHWUZzRlpjT0l4RkJPQXlxOFBDRFFVLUpNdGFr/view?usp=sharing
17.7.2018
Zmluva o spolupráci – SÚC PSK Prešov
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o spolupráci – SÚC PSK Prešov
Predmet Zmluva o spolupráci – SÚC PSK Prešov
Cena V zmluve
Dátum zverejnenia 17.7.2018
Poznámka Príloha: https://drive.google.com/file/d/0B9Nbzk4cKxZHeGgxNWxMdHo1d0I4QUdqZklPVkV6ZWZ0bmNj/view?usp=sharing
2.7.2018
Zmluva o využívaní elektronických služieb – Union Poisťovňa
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o využívaní elektronických služieb – Union Poisťovňa
Predmet Zmluva o využívaní elektronických služieb – Union Poisťovňa
Cena V zmluve
Dátum zverejnenia 2.7.2018
Poznámka Príloha: https://drive.google.com/file/d/0B9Nbzk4cKxZHNVlhVWFzbDZKQ3FKVFBYTGVDb2xzUmQwRDJR/view?usp=sharing
27.6.2018
Dodatok č. 1 k zmluve o NFP – Poľnohospodárska platotobná agentúra
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dodatok č. 1 k zmluve o NFP – Poľnohospodárska platotobná agentúra
Predmet Dodatok č. 1 k zmluve o NFP – Poľnohospodárska platotobná agentúra
Cena V zmluve
Dátum zverejnenia 27.6.2018
Poznámka Príloha: https://drive.google.com/file/d/0B9Nbzk4cKxZHWEhHTGxJYmhrQ3FZcXY2R2Jid0RrcDgwT2NV/view?usp=sharing
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Karná je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7,00 - 15,00
  • Ut: 7,00 - 15,00
  • St: 7,00 - 16,30
  • Št: 7,00 - 15,00 - Nestr. deň
  • Pi: 7,00 - 13,30