SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

VZN

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
15.12.2023
VZN č. 1/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku
Detail dokumentu
Dátum 15.12.2023
Názov VZN č. 1/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku
22.6.2022
VZN č.2 2022 o pravidlách predaja v obchode
Detail dokumentu
Dátum 22.6.2022
Názov VZN č.2 2022 o pravidlách predaja v obchode
22.6.2022
VZN č.1 2022 pravidlá na udržiavanie čistoty v obci
Detail dokumentu
Dátum 22.6.2022
Názov VZN č.1 2022 pravidlá na udržiavanie čistoty v obci
15.7.2021
VZN č. 1/2021 – Všeobecne záväzné nariadenie obce Karná o zrušeni MŠ a ŠJ v obci Karná
Detail dokumentu
Dátum 15.7.2021
Názov VZN č. 1/2021 – Všeobecne záväzné nariadenie obce Karná o zrušeni MŠ a ŠJ v obci Karná
Popis Účinné
1.10.2020
VZN č. 2/2020 – Všeobecne záväzné nariadenie obce Karná o organizácii miestneho referenda
Detail dokumentu
Dátum 1.10.2020
Názov VZN č. 2/2020 – Všeobecne záväzné nariadenie obce Karná o organizácii miestneho referenda
Popis Účinné
23.6.2020
VZN č. 1/2020 – Všeobecne záväzné nariadenie obce Karná o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane
Detail dokumentu
Dátum 23.6.2020
Názov VZN č. 1/2020 – Všeobecne záväzné nariadenie obce Karná o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane
Popis Účinné
1.1.2020
VZN č. 3/2019 – Všeobecne záväzné nariadenie obce Karná o miestnych daniach
Detail dokumentu
Dátum 1.1.2020
Názov VZN č. 3/2019 – Všeobecne záväzné nariadenie obce Karná o miestnych daniach
Popis Účinné, Príloha: https://drive.google.com/file/d/0B9Nbzk4cKxZHWDVfQlptbHZEbGdCTlowZW5YQS1yVGpqQ3ZZ/view?usp=sharing
1.1.2020
VZN č. 2/2019 – Všeobecne záväzné nariadenie obce Karná o poplatkoch za úkony a služby poskytované OcÚ v Karnej
Detail dokumentu
Dátum 1.1.2020
Názov VZN č. 2/2019 – Všeobecne záväzné nariadenie obce Karná o poplatkoch za úkony a služby poskytované OcÚ v Karnej
Popis Účinné
1.9.2019
VZN č.1/2019 – o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom je obec Karná.
Detail dokumentu
Dátum 1.9.2019
Názov VZN č.1/2019 – o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom je obec Karná.
Popis Zrušené 1.10.2020, Aktuálne: 3/2020 .pdf 40 KB, Príloha: https://drive.google.com/file/d/0B9Nbzk4cKxZHRG5vRmxWZUtxeEw0OXRWU2lpWmdZZGhpU0tN/view?usp=sharing
1.1.2017
VZN č.4/2016 – o držaní a vedení psov na území obce Karná
Detail dokumentu
Dátum 1.1.2017
Názov VZN č.4/2016 – o držaní a vedení psov na území obce Karná
Popis Účinné, Príloha: https://drive.google.com/file/d/0B9Nbzk4cKxZHNFpUNk0xalhQR1dvRGQ5dnpzdzVnVFJCVFFR/view?usp=sharing
1.7.2016
VZN č.3/2016 – o správe a prevádzkovaní pohrebiska v obci Karná
Detail dokumentu
Dátum 1.7.2016
Názov VZN č.3/2016 – o správe a prevádzkovaní pohrebiska v obci Karná
Popis Účinné, Príloha: https://drive.google.com/file/d/0B9Nbzk4cKxZHcm5tZl9Zc0d2emM/view?usp=sharing
1.7.2016
VZN č.2/2016 – o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok v obci Karná
Detail dokumentu
Dátum 1.7.2016
Názov VZN č.2/2016 – o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok v obci Karná
Popis Účinné, Príloha: https://drive.google.com/file/d/0B9Nbzk4cKxZHSDBlWGRVU3k4Q0k/view?usp=sharing
1.7.2016
VZN č.1/2016 – o nakladaní s komunalnými odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Karná
Detail dokumentu
Dátum 1.7.2016
Názov VZN č.1/2016 – o nakladaní s komunalnými odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Karná
Popis Účinné, Príloha: https://drive.google.com/file/d/0B9Nbzk4cKxZHNDJLZGM1Yi1aTXM/view?usp=sharing
1.1.2016
VZN č.4/2015 – o poplatkoch za úkony a služby poskytované Obecným úradom Karná
Detail dokumentu
Dátum 1.1.2016
Názov VZN č.4/2015 – o poplatkoch za úkony a služby poskytované Obecným úradom Karná
Popis Zrušené 1.1.2020, Príloha https://drive.google.com/file/d/0B9Nbzk4cKxZHUlRIbnpmckYxcFk/view?usp=sharing
1.1.2016
VZN č.3/2015 – o zákaze prevádzkovania niektorých hazardných hier na území obce Karná
Detail dokumentu
Dátum 1.1.2016
Názov VZN č.3/2015 – o zákaze prevádzkovania niektorých hazardných hier na území obce Karná
Popis Účinné, Príloha: https://drive.google.com/file/d/0B9Nbzk4cKxZHbDBpdFF0eHZ6b28/view?usp=sharing
1.1.2016
VZN č.2/2015 – o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školského zariadenia na území obce Karná a na záujmovú činnosť detí v roku 2016
Detail dokumentu
Dátum 1.1.2016
Názov VZN č.2/2015 – o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školského zariadenia na území obce Karná a na záujmovú činnosť detí v roku 2016
Popis Účinné, Príloha: https://drive.google.com/file/d/0B9Nbzk4cKxZHalRaQkZCWndDejA/view?usp=sharing
1.1.2016
VZN č.1/2015 – o miestnych daniach a miestnom poplatku obce Karná
Detail dokumentu
Dátum 1.1.2016
Názov VZN č.1/2015 – o miestnych daniach a miestnom poplatku obce Karná
Popis Zrušené 1.1.2020, Príloha: https://drive.google.com/file/d/0B9Nbzk4cKxZHYXRtd1lHeHluWmc/view?usp=sharing
1.1.2014
VZN č.2/2013 – o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce
Detail dokumentu
Dátum 1.1.2014
Názov VZN č.2/2013 – o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce
Popis Účinné, Príloha: https://drive.google.com/file/d/0B9Nbzk4cKxZHVWxiLXRsTmJveUk/view?usp=sharing
2.1.2011
VZN č.3/2011 – o dani za uživanie verejného priestranstva
Detail dokumentu
Dátum 2.1.2011
Názov VZN č.3/2011 – o dani za uživanie verejného priestranstva
Popis Účinné, Príloha: https://drive.google.com/file/d/0B9Nbzk4cKxZHVE5BdENoX0JCRlE/view?usp=sharing
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Karná je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7,00 - 15,00
  • Ut: 7,00 - 15,00
  • St: 7,00 - 16,30
  • Št: 7,00 - 15,00 - Nestr. deň
  • Pi: 7,00 - 13,30