SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.2.2021
Dátum zvesenia 15.2.2021
Názov Sčítanie v Karnej
Popis Vážení občania, sčítanie obyvateľov sa začalo 15. februára a potrvá do 31. marca 2021. Počas tejto doby sa sčítavajú obyvatelia sami cez stránku www.scitanie.sk Pokiaľ nemáte prístup na internet, sčítanie obyvateľov bude pokračovať (po uvoľnení opatrení, ktoré súvisia s ochorením na COVID 19) po 1 marci pomocou mobilného asistenta sčítania, v tomto prípade pani Brehovskou a to tak, že Vás budeme kontaktovať a dohodneme sa kedy sa stretneme či už u Vás, alebo na obecnom úrade a sčítame Vás.
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
25.6.2024
Príkaz č. 6/2024 prednostu okresného na vyhlásenie mimoriadnej situácie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.6.2024
Názov Príkaz č. 6/2024 prednostu okresného na vyhlásenie mimoriadnej situácie
10.6.2024
Zápisnica okrskovej volebnej komisie - voľby do Európskeho parlamentu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.6.2024
Názov Zápisnica okrskovej volebnej komisie - voľby do Európskeho parlamentu
27.5.2024
Oznámenie o strategickom dokumente "Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Prešovský kraj "
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.5.2024
Názov Oznámenie o strategickom dokumente "Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Prešovský kraj "
23.5.2024
NÁVRH - Záverečný účet obce Karná
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.5.2024
Názov NÁVRH - Záverečný účet obce Karná
20.5.2024
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Karná na 2. polrok 2024
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.5.2024
Názov Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Karná na 2. polrok 2024
2.5.2024
Oznámenie verejnou vyhláškou
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 2.5.2024
Názov Oznámenie verejnou vyhláškou
30.4.2024
Oznámenie o strategickom dokumente "Smart PSK-kvalitnejšia budúcnosť"
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 30.4.2024
Názov Oznámenie o strategickom dokumente "Smart PSK-kvalitnejšia budúcnosť"
30.4.2024
Oznámenie o strategickom dokumente "Program odpadového hospodárstva PK na roky 2021-2025"
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 30.4.2024
Názov Oznámenie o strategickom dokumente "Program odpadového hospodárstva PK na roky 2021-2025"
8.4.2024
Zápisnica OVK o priebehu a výsledku hlasovania vo voľbách prezidenta SR v obci Karná
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 8.4.2024
Názov Zápisnica OVK o priebehu a výsledku hlasovania vo voľbách prezidenta SR v obci Karná
6.4.2024
Odstraňovanie následkov po zemetrasení-Kostol Panny Márie Ružencovej v Karnej
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.4.2024
Názov Odstraňovanie následkov po zemetrasení-Kostol Panny Márie Ružencovej v Karnej
25.3.2024
Zápisnica OVK o priebehu a výsledku hlasovania vo voľbách prezidenta SR v obci Karná
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.3.2024
Názov Zápisnica OVK o priebehu a výsledku hlasovania vo voľbách prezidenta SR v obci Karná
15.3.2024
Oznámenie e-mailovej adresy
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.3.2024
Názov Oznámenie e-mailovej adresy
14.3.2024
Oznámenie o plánovanom výrube drevín
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.3.2024
Názov Oznámenie o plánovanom výrube drevín
4.3.2024
Určenie volebnej miestnosti a volebného okrsku pre voľby do EP 2024
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 4.3.2024
Názov Určenie volebnej miestnosti a volebného okrsku pre voľby do EP 2024
13.2.2024
Informácia pre voliča - Voľby do EP - v angl.jazyku
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.2.2024
Názov Informácia pre voliča - Voľby do EP - v angl.jazyku
13.2.2024
Informácia pre voliča - Voľby do EP - v slov.jazyku
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.2.2024
Názov Informácia pre voliča - Voľby do EP - v slov.jazyku
31.1.2024
Informácia o verejnom prerokovaní správy o hodnotení vplyvov strategického dokumentu "Plán udržateľnej mobility PSK"
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 31.1.2024
Názov Informácia o verejnom prerokovaní správy o hodnotení vplyvov strategického dokumentu "Plán udržateľnej mobility PSK"
23.1.2024
Aktualizácia Plánu udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.1.2024
Názov Aktualizácia Plánu udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja
11.1.2024
Informácia pre voliča - voľby prezidenta SR r. 2024
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.1.2024
Názov Informácia pre voliča - voľby prezidenta SR r. 2024
8.3.2022
Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 8.3.2022
Dátum zvesenia 8.4.2022
Názov Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov
Popis V rámci výrubu drevín/ krovitých porastov je plánované odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení.
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Karná je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7,00 - 15,00
  • Ut: 7,00 - 15,00
  • St: 7,00 - 16,30
  • Št: 7,00 - 15,00 - Nestr. deň
  • Pi: 7,00 - 13,30