SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.9.2023
Názov Oznámenie verejnou vyhláškou
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
13.2.2024
Informácia pre voliča - Voľby do EP - v angl.jazyku
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.2.2024
Názov Informácia pre voliča - Voľby do EP - v angl.jazyku
13.2.2024
Informácia pre voliča - Voľby do EP - v slov.jazyku
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.2.2024
Názov Informácia pre voliča - Voľby do EP - v slov.jazyku
31.1.2024
Informácia o verejnom prerokovaní správy o hodnotení vplyvov strategického dokumentu "Plán udržateľnej mobility PSK"
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 31.1.2024
Názov Informácia o verejnom prerokovaní správy o hodnotení vplyvov strategického dokumentu "Plán udržateľnej mobility PSK"
23.1.2024
Aktualizácia Plánu udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.1.2024
Názov Aktualizácia Plánu udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja
11.1.2024
Informácia pre voliča - voľby prezidenta SR r. 2024
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.1.2024
Názov Informácia pre voliča - voľby prezidenta SR r. 2024
18.12.2023
Komunitné centrum - Karná
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.12.2023
Názov Komunitné centrum - Karná
18.10.2023
Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.10.2023
Názov Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov
2.10.2023
Zápisnica okrskovej volebnej komisie vo voľbách do NR SR 30.09.2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 2.10.2023
Názov Zápisnica okrskovej volebnej komisie vo voľbách do NR SR 30.09.2023
25.9.2023
Oznámenie verejnou vyhláškou
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.9.2023
Názov Oznámenie verejnou vyhláškou
7.9.2023
Adaptačná stratégia na zmenu klímy PSK
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.9.2023
Názov Adaptačná stratégia na zmenu klímy PSK
7.9.2023
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja PSK
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.9.2023
Názov Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja PSK
11.7.2023
Oznámenie o plánovanom výrube drevín/ krovitých porastov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.7.2023
Názov Oznámenie o plánovanom výrube drevín/ krovitých porastov
13.6.2023
Oznámenie o strategickom dokumente
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.6.2023
Názov Oznámenie o strategickom dokumente
15.5.2023
Záverečný účet obce Karná za rok 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.5.2023
Názov Záverečný účet obce Karná za rok 2022
5.5.2023
Zámer prevodu časti majetku
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 5.5.2023
Názov Zámer prevodu časti majetku
27.4.2023
Rozhodnutie o povolení vodnej stavby
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.4.2023
Názov Rozhodnutie o povolení vodnej stavby
13.3.2023
Karná - vodovod - oznámenie o začatí vodoprávneho konania vo veci povolenia vodnej stavby VEREJNOU VYHLÁŠKOU
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.3.2023
Dátum zvesenia 28.3.2023
Názov Karná - vodovod - oznámenie o začatí vodoprávneho konania vo veci povolenia vodnej stavby VEREJNOU VYHLÁŠKOU
3.8.2022
Zmluva o grantovom účte
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 3.8.2022
Názov Zmluva o grantovom účte
27.6.2022
Vyzývacie uznesenie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.6.2022
Dátum zvesenia 31.12.2022
Názov Vyzývacie uznesenie
8.3.2022
Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 8.3.2022
Dátum zvesenia 8.4.2022
Názov Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov
Popis V rámci výrubu drevín/ krovitých porastov je plánované odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení.
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Karná je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7,00 - 15,00
  • Ut: 7,00 - 15,00
  • St: 7,00 - 16,30
  • Št: 7,00 - 15,00 - Nestr. deň
  • Pi: 7,00 - 13,30