Úradne hodiny Pon-Ut: 7,00 - 15,00
Str: 7,00 - 16,30
Štv: 7,00 - 15,00 - Nestr. deň
Pia: 7,00 - 13,30
Telefón +421 57 7795 246, +421 915 933 756
Email info@karna.sk obec.karna@gmail.com

Všeobecne záväzné nariadenia obce

Účinné od Názov/popis Status Typ a veľkosť
 15.7.2021 VZN č. 1/2021 – Všeobecne záväzné nariadenie obce Karná o zrušeni MŠ a ŠJ v obci Karná Účinné  Stiahnuť .pdf 30 KB
 1.10.2020 VZN č. 2/2020 – Všeobecne záväzné nariadenie obce Karná o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom
je obec Karná
Účinné  Stiahnuť .pdf 40 KB
 1.10.2020 VZN č. 2/2020 – Všeobecne záväzné nariadenie obce Karná o organizácii miestneho referenda Účinné  Stiahnuť .pdf 74 KB
 23.6.2020 VZN č. 1/2020 – Všeobecne záväzné nariadenie obce Karná o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane Účinné  Stiahnuť .pdf 35 KB
 1.1.2020 VZN č. 3/2019 – Všeobecne záväzné nariadenie obce Karná o miestnych daniach Účinné  Stiahnuť .pdf 59 KB
 1.1.2020 VZN č. 2/2019 – Všeobecne záväzné nariadenie obce Karná o poplatkoch za úkony a služby poskytované OcÚ v Karnej Účinné  Stiahnuť .pdf 71 KB
 1.9.2019 VZN č.1/2019 – o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom je obec Karná. Zrušené 1.10.2020
Aktuálne:
 3/2020 .pdf 40 KB
 Archív .pdf 44 KB
 1.1.2017 VZN č.4/2016 – o držaní a vedení psov na území obce Karná Účinné  Stiahnuť .pdf 47 KB
 1.7.2016 VZN č.3/2016 – o správe a prevádzkovaní pohrebiska v obci Karná Účinné  Stiahnuť .pdf 75 KB
 1.7.2016 VZN č.2/2016 – o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok v obci Karná Účinné  Stiahnuť .pdf 53 KB
 1.7.2016 VZN č.1/2016 – o nakladaní s komunalnými odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Karná Účinné  Stiahnuť .pdf 126 KB
 1.1.2016 VZN č.4/2015 – o poplatkoch za úkony a služby poskytované Obecným úradom Karná Zrušené 1.1.2020
Aktuálne:
 2/2019 .pdf 35 KB
 Archív .pdf 34 KB
 1.1.2016 VZN č.3/2015 – o zákaze prevádzkovania niektorých hazardných hier na území obce Karná Účinné  Stiahnuť .pdf 28 KB
 1.1.2016 VZN č.2/2015 – o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školského zariadenia na území obce Karná a na záujmovú činnosť detí v roku 2016 Účinné  Stiahnuť .pdf 50 KB
 1.1.2016 VZN č.1/2015 – o miestnych daniach a miestnom poplatku obce Karná Zrušené 1.1.2020
Aktuálne:
 3/2019 .pdf 59 KB
 Archív .pdf 60 KB
 1.1.2014 VZN č.2/2013 – o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce Účinné  Stiahnuť .pdf 296 KB
 2.1.2011 VZN č.3/2011 – o dani za uživanie verejného priestranstva Účinné  Stiahnuť .pdf 389 KB

Tieto stránky používajú cookies a prezeraním týchto stránok súhlasíte s ich využivaním