Úradne hodiny Pon-Ut: 7,00 - 15,00
Str: 7,00 - 16,30
Štv: 7,00 - 15,00 - Nestr. deň
Pia: 7,00 - 13,30
Telefón +421 57 7795 246, +421 915 933 756
Email info@karna.sk obec.karna@gmail.com

Zmluvy

Novela Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá bola schválená 9. decembra 2010 a platí od 1. 1. 2011 priniesla obci a nim zriadeným príspevkovým a rozpočtovým organizáciám novú povinnosť a to zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky. 

Všetky dokumenty zverejnené na webovom sídle www.karna.sk sa nachádzajú na externých cloudoch google drive:

Zmluvy roku 2022

Dátum zverejnenia Názov/popis Hodnota zmluvy Typ a veľkosť
 09.05.2022 Zmluva č. 3220874 DPO V zmluve  Stiahnuť .pdf 1,3 MB
 28.2.2022 Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny – VSE Košice V dodatku  Stiahnuť .pdf 673 kB
 27.1.2022 Príloha č. 3 zmluvy – Fúra s.r.o. Košice V prílohe  Stiahnuť .pdf 249 kB
 24.1.2022  Poistná zmluva pre MŠ – Kooperatíva V zmluve  Stiahnuť .pdf 2,3 MB

Zmluvy roku 2021

 

Dátum zverejnenia Názov/popis Hodnota zmluvy Typ a veľkosť
 29.12.2021  Zmluva o dielo a poskytnutí služieb – KB – PROTECT Michalovce V zmluve  Stiahnuť .pdf 2,3 MB
 15.12.2021  Dohoda č. 21/35/010/88 – ÚPSVaR Humenné V zmluve  Stiahnuť .pdf 1,6 MB
 14.12.2021  Zmluva o dodávke plynu – 110 – SPP V zmluve  Stiahnuť .pdf 1,5 MB
 14.12.2021  Zmluva o dodávke plynu – 91 – SPP V zmluve  Stiahnuť .pdf 1,5 MB
 9.11.2021  Kúpna zmluva – Masarovič 2000,-€  Stiahnuť .pdf 977 kB
 9.11.2021  Kúpna zmluva – Šenky, Šenkyová 780,-€  Stiahnuť .pdf 1 MB
 13.10.2021  Zmluva o poskytovaní audítorských služieb, Ing. Mamajová 720,-€  Stiahnuť .pdf 2 MB
 9.8.2021  Zmluva o poskytnutí dotácie – PSK 1 300,-€  Stiahnuť .pdf 2,5 MB
 6.8.2021  Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednost Kooperatíva, Bratislava V návrhu  Stiahnuť .pdf 2,9 MB
 9.6.2021  Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednost Kooperatíva, Bratislava V návrhu  Stiahnuť .pdf 2,5 MB
 1.6.2021  Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb – Slovak Telekom a.s. Bratislava V dodatku  Stiahnuť .pdf 1 MB
 1.6.2021  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena – Rimsko-katolícka farnosť Lieskovec V Zmluve  Stiahnuť .pdf 1 MB
 17.5.2021  Zmluva o poskytnutí dotácie DPO SR č. 321 0988 V zmluve  Stiahnuť .pdf 2 MB
 10.5.2021  Príloha č. 2 k zmluve z 15.6.2020 – FÚRA s.r.o. Rozhanovce V prílohe  Stiahnuť .pdf 293 kB
 16.4.2021  Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom – Ľubomír Ludvik – WINDOORS Svidník V zmluve  Stiahnuť .pdf 745 kB
 16.3.2021  Dodatok 1 k zmluve o výpožičke – Štatistický úrad SR V dodatku  Stiahnuť .pdf 189 kB
 3.3.2021  Dodatok 4 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi, NATUR-PACK a.s. Bratislava V dodatku  Stiahnuť .pdf 1 MB
 2.1.2021  Dodatok 1 k zmluve o vývoze nebezpečného odpadu . FÚRA s.r.o. Rozhanovce V dodatku  Stiahnuť .pdf 339 kB
 2.1.2021  Dodatok 2 k zmluve o zbere jedlých olejov a tukov . FÚRA s.r.o. Rozhanovce V dodatku  Stiahnuť .pdf 315 kB

Zmluvy roku 2020

 

Dátum zverejnenia Názov/popis Hodnota zmluvy Typ a veľkosť
 28.12.2020  Dohoda č. 20/35/012/81, §12, UPSVaR Humenné V dohode  Stiahnuť .pdf 489 kB
 28.12.2020  Dohoda č. 20/35/010/103, §10, UPSVaR Humenné V dohode  Stiahnuť .pdf 315 kB
 2.12.2020  Zmluva o výpožičke: Sčítanie 2021 – Štatistický úrad SR 0,-€  Stiahnuť .pdf 413 kB
 13.10.2020  Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb – NASES Trnava 0,-€  Stiahnuť .pdf 511 kB
 8.10.2020  Zmluva o dielo 02/2020 – Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice, Ladislav DŽatko JUNIOR, Lieskovec 33 402,42€  Stiahnuť .pdf 1 MB
 30.9.2020  Zmluva o poskytovaní audítorských služieb – Ing. Anna Mamajová Humenné 720,-€  Stiahnuť .pdf 1 MB
 31.8.2020  Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnuti služieb v oblasti nakladania s odpadmi – Fúra s.r.o. Rozhanovce V dodatku  Stiahnuť .pdf 228 kB
 28.8.2020  Zmluva o poskytnutí služieb 18/2020 Milan Groško – MGP, Miňovce 40€/rok  Stiahnuť .pdf 548 kB
 20.7.2020  Zmluva o vypôžičke, Ministerstvo vnútra SR Iveco CAS 15  Stiahnuť .pdf 3 MB
 16.6.2020  Zmluva o poskytnutí služieb v oblasti triedeného zberu, FÚRA s.r.o. Rozhanovce V zmluve  Stiahnuť .pdf 774 kB
 22.4.2020  Zmluva o pripojení, VSD a.s. Košice V zmluve  Stiahnuť .pdf 726 kB
 20.4.2020  Zmluva o dielo, „Kultúrny dom – výmena okien a dverí“, Juraj Klim J.K.D-mont Svidník 14 271,44€  Stiahnuť .pdf 3 MB
 27.3.2020  Zmluva o poskytnutí dotácie DHZ 1420 219, DPO SR Bratislava 1 400,-€  Stiahnuť .pdf 1 MB
 9.3.2020  Dodatok č.3 k Zmluve o zabezpečení systému s odpadmi z obalov – NATUR-PACK a.s. Bratislava V dodatku  Stiahnuť .pdf 3 MB
 20.2.2020  Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnuti služieb v oblasti nakladania s odpadmi – Fúra s.r.o. Rozhanovce V dodatku  Stiahnuť .pdf 290 kB
 20.2.2020  Zmluva o poskytnutí dotácie od Ministerstva vnútre SR 29 945,-€  Stiahnuť .pdf 2,2 MB
 14.2.2020  Zmluva o dielo, PD-Vodovod,Enviroline s.r.o. Košice V zmluve  Stiahnuť .pdf 1 MB
 10.2.2020  Kúpna zmluva COOP Jednota V zmluve  Stiahnuť .pdf 828 kB
 10.2.2020  Zmluva o pripojení VSD a.s.Košice V zmluve  Stiahnuť .pdf 2 MB
 10.2.2020  Zmluva o pripojení VSD a.s.Košice V zmluve  Stiahnuť .pdf 2 MB

Zmluvy roku 2019

 

Dátum zverejnenia Názov/popis Hodnota zmluvy Typ a veľkosť
 20.12.2019  Dohoda MOS s UPSVaR Humené V dohode  Stiahnuť .pdf 737 kB
 13.11.2019  Dohoda č. 1 MOS s UPSVaR Humené V dohode  Stiahnuť .pdf 1 MB
 9.10.2019  Dohoda o spoločnom školskom obvode; Karná, Topoľovka, Hudcovce, Lieskovec V dohode  Stiahnuť .pdf 628 kB
 1.10.2019  Zmluva o poskytnutí audítorských služieb – Ing. Anna Mamajová 720,-€  Stiahnuť .pdf 1 MB
 19.8.2019 Zmluva o združenej dodávke energie – Slovakia energy V zmluve  Stiahnuť .pdf 1 MB
 31.7.2019 Zmluva na výkon vybraných činnosti veterinárnej asanácie – TD s.r.o. Košice V zmluve  Stiahnuť .pdf 1 MB
 17.7.2019 Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb – Slovak Telecom a.s. Bratislava V zmluve  Stiahnuť .pdf 891 kB
 2.7.2019 Zmluva o pripojení – VSD a.s Košice V zmluve  Stiahnuť .pdf 1 MB
 11.6.2019 Zmluva o grantovom účte – Prima Banka Slovensko a.s. V zmluve  Stiahnuť .pdf 255 kB
 10.6.2019 Dohoda o vykonaní praktického vyučovania v MŠ – SSOŠP EBG Humenné V zmluve  Stiahnuť .pdf 268 kB
 2.5.2019 Mandátna zmluva 8/2019 – BOZP – B&B PZS s.r.o. Lieskovec 90,-€  Stiahnuť .pdf 962 kB
 26.4.2019 Poistná zmluva – poistenie majetku a zodpovednosti – Kooperatíva Poisťovňa a.s. Bratislava V zmluve  Stiahnuť .pdf 3 MB
 5.3.2019 Dodatok 2 k zmluve o zabezpečení systému tr. zberu, NATUR-PACK a.s. Bratislava V zmluve  Stiahnuť .pdf 1 MB
 18.1.2019  Dohoda o ukončení platnosti zmluvy – 1/2018, Radoslav Sivák – Radek Ukončenie platnosti  Stiahnuť .pdf 398 kB
 14.1.2019  Zmluva o kontrolnej činnosti – EKOTEC spol. s r.o. Bratislava 230,-€ bez DPH  Stiahnuť .pdf 2 MB

Zmluvy roku 2018

Dátum zverejnenia Názov/popis Hodnota zmluvy Typ a veľkosť
 12.12.2018  Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb V zmluve  Stiahnuť .pdf 1 MB
 10.12.2018  Dodatok k zmluve o dielo a k zmluve o poskytnutí služieb – PP PROJEKT s.r.o. a BeeM SERVIS s.r.o. Zmena zml. strán  Stiahnuť .pdf 202 kB
 27.11.2018  Zmluva o dielo – Radoslav Sivák – RADEK 15 020,-€ s DPH  Stiahnuť .pdf 1 MB
 12.11.2018  Dodatok č. 1 k zmluve o dielo – UNIBAU V zmluve  Stiahnuť .pdf 354 kB
 7.11.2018  Dodatok 1 k zmluve o dodávke plynu – SPP V zmluve  Stiahnuť .pdf 934 kB
 6.9.2018  Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania V zmluve  Stiahnuť .pdf 1 MB
 25.7.2018  Zmluva o poskytnutí audítorských služieb – Ing. Anna Mamajová 720,-€  Stiahnuť .pdf 1 MB
 24.7.2018  Zmluva o dotácii – Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice – Úrad PSK 500,-€  Stiahnuť .pdf 2 MB
 18.7.2018  Zmluva o municipálnom úvere – Prima Banka 43 721,57€  Stiahnuť .pdf 167 kB
 17.7.2018  Zmluva o spolupráci – SÚC PSK Prešov V zmluve  Stiahnuť .pdf 675 kB
 2.7.2018  Zmluva o využívaní elektronických služieb – Union Poisťovňa V zmluve  Stiahnuť .pdf 467 kB
 27.6.2018  Dodatok č. 1 k zmluve o NFP – Poľnohospodárska platotobná agentúra V zmluve  Stiahnuť .pdf 659 kB
 25.6.2018  Dodatok č. 1 k zmluve – Fúra s.r.o. V zmluve  Stiahnuť .pdf 232 kB
 13.6.2018  Dodatok č. 1 k zmluve Projekty EU s.r.o. 2000,-€  Stiahnuť .pdf 413 kB
 1.6.2018  Kúpna zmluva č. 00074/2018-PKZ – Slovenská republika, pozemky V zmluve  Stiahnuť .pdf 1 MB
 1.6.2018  UPSVaR – Dohoda o poskytnutí príspevku §50j V zmluve  Stiahnuť .pdf 3 MB
 24.5.2018  Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania V zmluve  Stiahnuť .pdf 1 MB
 16.5.2018  Zmluva GDPR – PP PROJECT s.r.o. Michalovce V zmluve  Stiahnuť .pdf 1 MB
 19.4.2018  Zmluva o grantovom účte – Prima Banka a.s. V zmluve  Stiahnuť .pdf 295 kB
 9.4.2018  Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení systému združeného nakladania s odpadmi – NATUR – PACK a.s.  V dodatku  Stiahnuť .pdf 1 MB
 22.3.2018  Zmluva o poskytnutí NFP – PPA Bratislava, Karná – chodník k Domu nádeje  43 712,57 €  Stiahnuť .pdf 5 MB
 2.3.2018  UPSVaR – Dohoda o poskytnutí príspevku §50j  V dohode  Stiahnuť .pdf 3 MB
 2.3.2018  Dodatok k zmluve k zriadeniu SOÚ Ptičie  V dohode  Stiahnuť .pdf 192 kB
 5.2.2018  UPSVaR – Aktivačné práce  V dohode  Stiahnuť .pdf 2 MB

Zmluvy roku 2017

Dátum zverejnenia Názov/popis Hodnota zmluvy Typ a veľkosť
 11.12.2017  Dodatok k zmluve o pripojení – T-com  V dodatku  Stiahnuť .pdf 811kB
 6.12.2017  Zmluva o dodávke programového vybavenia – Ifo SOFT Prešov  27,72€  Stiahnuť .pdf 482kB
 5.12.2017  Zmluva o pomoci v hmotnej núdzi – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné  V zmluve  Stiahnuť .pdf 1MB
 19.10.2017  Zmluva o poskytnutí auditórskych služieb – Ing. Anna Mamajová  720,-€  Stiahnuť .pdf 2MB
 11.10.2017  Zmluva o dielo – oprava MK v obci Karná – EUROVIA  16 410,44€  Stiahnuť .pdf 3,1MB
 14.8.2017  Dodatok č. 2/2017 – Fúra s.r.o.  V zmluve  Stiahnuť .pdf 226kB
 9.1.2017  Dodatok č. 1/2017 – Fúra s.r.o.  V zmluve  Stiahnuť .pdf 335kB

Zmluvy roku 2016

Dátum zverejnenia Názov/popis Hodnota zmluvy Typ a veľkosť
 12.12.2016  Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi – UPSVaR Humenné  V zmluve  Stiahnuť .pdf 997kB
 4.11.2016  Dodatok č. 4 – Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu  V dodatku  Stiahnuť .pdf 1MB
 19.10.2016  Dodatok č. 1 k zmluve o pripojení DCOM – DEUS  1 €/obyvateľ/rok  Stiahnuť .pdf 619kB
 23.9.2016  Zmluva o nájme nebytových priestorov 04/2016 – Memoria. nezisková organizácia, Snina  150€/rok + energie (300€/mesiac)  Stiahnuť .pdf 1MB
 19.9.2016  Zmluva o dielo 015/2016 „Spevnené plochy Karná“ – Rastislav Mucha RAMSTAV  3 409,72€  Stiahnuť .pdf 1MB
 25.8.2016  Zmluva o dielo – Karná – chodník k Domu nádeje – UNIBAU SK s.r.o. Humenné  41 312,57€  Stiahnuť .pdf 4MB
 24.8.2016  Zmluva o dielo – Zateplenie KD – Chemkostav HSV akciová spoločnosť  188 642,75€  Stiahnuť .pdf 11MB
 8.8.2016  Zmluva o dielo – sanácia skládky – TORVO s.r.o.  300 € bez DPH  Stiahnuť .pdf 1MB
 6.8.2016  Ukončenie nájomnej zmluvy – Laborec N.O.  –  Stiahnuť .pdf 368kB
 8.7.2016  Zmluva o dielo -web obce Karná  150 € (120€/rok)  Stiahnuť .pdf 3MB
 15.6.2016  Nájomná zmluva – Anna Kusková  150€/rok  Stiahnuť .pdf 7342kB
 2.6.2016  Zmluva o zriadení systému združeného nakladania s odpadmi – NATUR – PACK a.s.  V zmluve  Stiahnuť .pdf 3MB
 6.5.2016  Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytnutí iných elektronických služieb – Dôvera zdravotna poisťovňa a.s.  V zmluve  Stiahnuť .pdf 2MB
 14.4.2016  Dodatok k zmluve o pripojení – Slovak Telekom a.s.  V zmluve  Stiahnuť .pdf 778kB
 31.3.2016  Zmluva podľa autorského zákona – SLOVGRAM  V zmluve  Stiahnuť .pdf 885kB
 23.2.2016  Dodatok č. 1 k Mandatnej zmluve – ASING s.r.o.  Zmena údajov strán zmluvy  Stiahnuť .pdf 216kB
 22.2.2016  Zmluva o dielo – Rekonštrukcia kultúrneho domu Karná – Projekty EÚ s.r.o.  V zmluve  Stiahnuť .pdf 1MB
 22.2.2016  Zmluva o dielo – Zateplenie kultúrneho domu Karná – Projekty EÚ s.r.o.  V zmluve  Stiahnuť .pdf 1MB
 18.2.2016  Mandátna zmluva – stavebný dozor ASING s.r.o. Humenné  550,00€ s DPH  Stiahnuť .pdf 834kB
 3.2.2016  Zmluva o dielo – Projekty EU s.r.o.  V zmluve  Stiahnuť .pdf 834kB

Zmluvy roku 2015

Dátum zverejnenia Názov/popis Hodnota zmluvy Typ a veľkosť
 30.12.2015  Zmluva o pripojení DCOM – DEUS  V zmluve  Stiahnuť .pdf 2MB
 13.10.2015  Dodatok č. 2 k zmluve k zmluve o poskytnutí služieb – Fúra s.r.o.  V zmluve  Stiahnuť .pdf 197kB

Zmluvy roku 2014

Dátum zverejnenia Názov/popis Hodnota zmluvy Typ a veľkosť
 –  –  –  –

Zmluvy roku 2013

Dátum zverejnenia Názov/popis Hodnota zmluvy Typ a veľkosť
 17.10.2013  Poistná zmluva majetku a zotpovednosti za škodu – Kooperatíva  V zmluve  Stiahnuť .pdf 987kB
 16.8.2013  Dodatok č. 2 k zmluve k zmluve o poskytnuti služieb – Fúra s.r.o.  V zmluve  Stiahnuť .pdf 261kB
 22.7.2013  Zmluva o dielo – PD Karná – rekonštrukcia regulácie potoka v intraviláne obce – Prodosing s.r.o.  11721,24€  Stiahnuť .pdf 1293kB
 4.7.2013  Zmluva o dielo 9R/2013- Karná – rekonštrukcia regulácie potoka v intraviláne obce – C.M.R. Sloviakia s.r.o.  23751,05€  Stiahnuť .pdf 5054kB
 1.7.2013 D2 Zmluva o dielo 14R/2010- Karná – rekonštrukcia regulácie potoka v intraviláne obce – C.M.R. Sloviakia TEERAG-ASDAG  1158029,26€  Stiahnuť .pdf 187kB
 17.1.2013  Protokol o prijatí a odovzdaní zmenky – Prima Banka  V dokumente  Stiahnuť .pdf 851kB
17.1.2013 D1 Zmluva o dielo 14R/2010- Karná – rekonštrukcia regulácie potoka v intraviláne obce – C.M.R. Sloviakia TEERAG-ASDAG 1158350,93€  Stiahnuť .doc 44kB

Zmluvy roku 2012

Dátum zverejnenia Názov/popis Hodnota zmluvy Typ a veľkosť
 –  –  –  –

 

Zmluvy roku 2011

Dátum zverejnenia Názov/popis Hodnota zmluvy Typ a veľkosť
 20.12.2011  Mandátna zmluva – SD – Karná – rekonštrukcia regulácie potoka v intraviláne obce – KAPPAX s.r.o  26800€ bez DPH  Stiahnuť .pdf 787kB
 5.12.2011  Zmluva o Dexia Komunal eurofondy úvere – Dexia Banka  34057,04€  Stiahnuť .pdf 195kB

 

Tieto stránky používajú cookies a prezeraním týchto stránok súhlasíte s ich využivaním