Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov

V rámci výrubu drevín/ krovitých porastov je plánované odstránenie
a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení.

 

 

 

Prislúchajúce dokumenty: 

Oznámenie.pdf 59 kB

Upozornenie.pdf 46 kB

Výzva.pdf 14 kB