Menej vyhadzujeme, viac triedime

Obyvatelia obce Karná v roku 2019 znížili objem vyprodukovaných odpadov o 13220 kg oproti roku 2018. Zároveň, oproti roku 2018,
zvýšili podiel vyseparovaných zložiek viac ako dvojnásobne. Kým v roku 2018 bol podiel separovaných zložiek 5,18%, v roku 2019 to bolo už 11,23%. Je to veľký úspech obyvateľov obce a zároveň predsavzatie, že podiel vyseparovaných odpadov bude stále v ďalších rokoch stúpať.

Dokumenty za rok 2019 a 2018 nájdete v sekcii dokumenty