Zverejnenie adresy na doručovanie žiadostí o voľbu poštou voliča s trvalým pobytom na území obce

Obec Karná týmto zverejňuje e-mailovú adresu na doručovanie žiadostí o voľbu poštou voliča s trvalým pobytom na území obce, ktorý sa v čase volieb do NR SR 2020 bude nachádzať mimo územia Slovenskej republiky :

obec.karna@gmail.com

Relevantné informácie o podmienkach hlasovania poštou nájdete na  webovej stránke Ministerstva vnútra SR : http://www.minv.sk/?nr20-posta2