Žiadosť o súhlas výrubu drevín

Žiadosť o súhlas výrubu drevín podľa §47 ods. 3 zákona o OPaK v katastrálnom území obce Karná.