Ministerstvo financií SR schválilo obci dotáciu

Obec bola úspešná pri žiadosti o dotáciu z Ministerstva financií Slovenskej republiky na rekonštrukciu bývalej Požiarnej zbrojnice.

Schválenie .pdf 505kB