Oznam o začatí konania – Výrub drevín

Oznámenie o začatí konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Oznam o začatí konania .pdf 23 kB