Zverejnené VZN obce Karná

V sekcii DOKUMENTY OBCE boli zverejnené platné a účinne Všeobecné záväzné nariadenia obce.