Úradne hodiny Pondelok až Piatok:
7.00 - 15.00 hod.
Telefón +421 57 7795 246, +421 915 933 756
Email info@karna.sk obec.karna@gmail.com

Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ:
Obec Karná ( verejný obstarávateľ podľa §7 odst.1 písm. b) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa
IČO: 00323128
DIČ: 2021232675
Bankové spojenie: 4251214001/5600 PRIMA BANKA HUMENNÉ
Kontaktná osoba
Helena Žaková, starosta obce
Adresa sídla
Obecný úrad
Karná 110
067 45 Topoľovka
Kontakt
Telefón: 057 / 779 52 46
Fax: 057 / 779 52 46
Mobil: 0915 / 933 756
e-mail: obec.karna(at)gmail.com
internetová adresa: www.karna.sk

Profil verejného obstarávateľa – Úrad pre verejné obstarávanie:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/5570

Tieto stránky používajú cookies a prezeraním týchto stránok súhlasíte s ich využivaním