Úradne hodiny Pondelok až Piatok:
7.00 - 15.00 hod.
Telefón +421 57 7795 246, +421 915 933 756
Email info@karna.sk obec.karna@gmail.com

Dokumenty obce

Základné dokumenty obce

Štatút obce – Stiahnuť .pdf 4,5MB

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Karná 2016 – 2023 s výhľadom na rok 2026 – Stiahnuť .pdf 2 MB

Dokumenty, pri ktorých prebieha pripomienkovanie sa nachádzajú na úradnej tabuli obce, alebo kliknutím na status PRIPOMIENKOVANIE, kde si ich môžete pozrieť, stiahnuť.

Účinné od Názov/popis Status Typ a veľkosť
 1.7.2016 VZN č.3/2016 – o správe a prevádzkovaní pohrebiska v obci Karná Účinné  Stiahnuť .pdf 75 KB
 1.7.2016 VZN č.2/2016 – o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok v obci Karná Účinné  Stiahnuť .pdf 53 KB
 1.7.2016 VZN č.1/2016 – o nakladaní s komunalnými odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Karná Účinné  Stiahnuť .pdf 126 KB
 1.1.2016 VZN č.4/2015 – o poplatkoch za úkony a služby poskytované Obecným úradom Karná Účinné  Stiahnuť .pdf 34 KB
 1.1.2016 VZN č.3/2015 – o zákaze prevádzkovania niektorých hazardných hier na území obce Karná Účinné  Stiahnuť .pdf 28 KB
 1.1.2016 VZN č.2/2015 – o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školského zariadenia na území obce Karná a na záujmovú činnosť detí v roku 2016 Účinné  Stiahnuť .pdf 50 KB
 1.1.2016 VZN č.1/2015 – o miestnych daniach a miestnom poplatku obce Karná Účinné  Stiahnuť .pdf 60 KB
 1.1.2014 VZN č.2/2013 – o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce Účinné  Stiahnuť .pdf 296 KB
 2.1.2011 VZN č.3/2011 – o dani za uživanie verejného priestranstva Účinné  Stiahnuť .pdf 389 KB
Tieto stránky používajú cookies a prezeraním týchto stránok súhlasíte s ich využivaním