Zverejnené VZN obce Karná

erb

V sekcii DOKUMENTY OBCE boli zverejnené platné a účinne Všeobecné záväzné nariadenia obce.